Arekusa Mahone, Aoi, Long hair, Pyjamas, T shirt, Shy, Dark eyes, Dark hair, Anime girls, Manga Wallpaper