Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer Evo X, Gran Turismo Wallpaper